H.PRO:

Trinity Seven OVA

Trinity Seven Tập OVA, nội dung về lễ hội vui nhộn.