Uchu Sentai Kyuranger

Uchu Sentai Kyuranger ()


Tập Mới 48/ 48 Tập

Uchu Sentai Kyuranger

Trong một tương lai xa, trái đất đã bị xâm lược bởi bè lũ Mạc Phủ Vũ Trụ Jark Matter. Khi vũ trụ thét gào, 9 vị cứu tinh xuất hiện. Họ chính là Uchu Sentai Kyuranger