Yami Shibai 2nd Season

Yami Shibai 2nd Season ()


Tập Mới 13/ 13 Tập

Yami Shibai 2nd Season

Kịch Ma phần 2...

Yami shibai là bộ phim được dựng lên từ những câu chuyên ma thường ngày hay những truyền thuyết thành thị, với nội dung ngắn gọn nhưng đem cho người xem cảm giác ám ảnh kéo dài.