Yami Shibai 4th Season

Yami Shibai 4th Season ()


Tập Mới 13/ 13 Tập

Yami Shibai 4th Season

Mùa thứ tư của Yami Shibai. Yamishibai là phong cách ảnh chuyện, một câu chuyện mà motif tập hợp và dựa vào những tin đồn và truyền thuyết dân gian khắp lịch sử Nhật Bản.