Yoake Mae Yori Ruriiro Na: Crescent Love

Yoake Mae Yori Ruriiro Na: Crescent Love ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Yoake Mae Yori Ruriiro Na: Crescent Love

Sau cuộc chiến Oedipus - cuộc chiến khốc liệt nhất giữa trái đất và mặt trăng
thành phố Mitsurugasaki được chọn là cầu nối giữa mặt trăng và trái đất.
Vài trăm năm sau thảm cảnh đó..... Feena Fam Earthlight - công chúa 
vương quốc mặt trăng được gửi tới ở trọ tại nhà của Asagiri Tatsuya
với mục đích là làm quen với lối sống trên trái đất.