Anh Hùng Ngốc

Anh Hùng Ngốc ()

Chưa phân loại

Tập Mới Full-b/ 81 phút

Anh Hùng Ngốc

Sẽ là chiếc nhẫn sáng chói hay lòng dũng cảm của mình giúp Sam cứu lấy thành phố của mình trước đội quân robot xấu xa để dành lấy tình yêu của người bạn từ thuở nhỏ?