Aoharu x Kikanjuu

Aoharu x Kikanjuu ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Aoharu x Kikanjuu

Hotaru, một con người của chính nghĩa đã bị rù quyến vào survival game "savage", cậu "nàng" sẽ phải làm gì để chống lại mị lực từ kẻ lập dị đã lôi cậu "nàng" vào con đường súng đạn này mà không được tiết lộ giới tính của mình...