Aria The Origination

Tập Mới 13/ 13 Tập

Aria The Origination

Season 3 của bộ Aria.
Các bạn nên xem ss1(ARIA THE ANIMATION) và ss2(ARIA THE NATURAL) trước khi xem ss3.