Kamisama No Inai Nichiyoubi

Kamisama No Inai Nichiyoubi ()


Tập Mới SP/ 12 Tập

Kamisama No Inai Nichiyoubi

Ngày thứ hai, Thiên Chúa tạo ra thế giới.
Ngày thứ ba, Thiên Chúa phân chia ranh giới giữa trật tự và hỗn mang.
Ngày thứ tư, Thiên Chúa định ra số lượng của vạn vật.
Ngày thứ năm, Thiên Chúa cho phép dòng thời gian được chảy trôi.
Ngày thứ sáu, Thiên Chúa ngắm nhìn thế giới đến từng ngõ ngách.
Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.
Và ngày chủ nhật, Thiên Chúa bỏ rơi thế giới.