Mushishi Zoku Shou 2nd Season

Tập Mới 10/ 10 Tập

Mushishi Zoku Shou 2nd Season

Mushishi SS2 / Phần 2. Tiếp nối Mushishi Zoku Shou. Không phải động vật mà cũng chẳng phải thực vật, chúng hoàn toàn khác biệt với những dạng sinh vật sống mà chúng ta biết. Chúng là ... "Mushi"...