Prism Ark

Tập Mới 12/ 12 Tập

Prism Ark

Nội dung anime nói về những Sablum Empire đã nỗ lực để tiếp nhận các vương quốc của Windland trong nhiều năm, và bây giờ đang âm mưu với các lính đánh thuê Sister Hell and Darkness Knight để bắt đầu một cuộc tấn công mới bằng cách sử dụng những bậc thần mạnh mẽ được gọi là thiên thần.Hyaweh, một kiếm sĩ tài năng nhưng vô tư, và Priecia, người chỉ có thể được công chúa bị mất của Windland, đang theo học tại Học viện của Knight trong Windland để trau dồi kỹ năng thanh kiếm và phép thuật. Ở đó, họ gặp gỡ nhiều bạn bè và đồng minh có thể giúp họ bảo vệ quê hương của mình từ cuộc xâm lược sắp xảy ra.Anime này có tất cả các yếu tố bên phải để cho nó trở thành một cái gì đó tuyệt vời.