Shinryaku! Ika Musume SS2

Shinryaku! Ika Musume SS2 ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Shinryaku! Ika Musume SS2

Tiếp nối phần 1 . Một em mực Loli rất câm phẫn loài người mà mò lên bờ...đi làm Slave ở một nhà hàng ven biển.