Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ()


Tập Mới 12/ 12 Tập

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

Để săn lùng nốt những phù thủy cuối cùng, các Thanh Tra Ma Pháp đã sáng lập nên Học Viện Taimadou (Phòng Ma Pháp). Nhân vật chính của chúng ta, Takeru Kusanagi, là một học sinh chỉ biết sử dụng kiếm, cũng chính là người chỉ huy tiểu đội thứ 35 của học viện trên.