Tiểu Môn Thần

Tiểu Môn Thần ()

Chưa phân loại

Tập Mới Full-TM/ 109 phút

H.PRO:

Tiểu Môn Thần

Là câu chuyện về 2 bị môn thần (thần giữ cửa trong truyện dân gian Trung Quốc) cố gắng gầy dựng lại niềm tin của con người vào thân tiên, trước khi bị đưa về cõi cực lạc vì thất nghiệp…