Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết ()


Tập Mới 69/ 80 Tập

Tinh Võ Thần Quyết

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT MỖI THỨ 3 VÀ THỨ 6 HÀNG TUẦN Main: Diệp Tinh HàHarem: An Tuyết Vân (vợ), Hạ Vũ Ngưng (song tu) Cấp bậc tu vi: Nhất Trùng Thiên CảnhNhị Trùng Thiên CảnhTam Trùng Thiên CảnhTứ Trùng Thiên CảnhNgũ Trùng Thiên CảnhLục Trùng Thiên CảnhThất Trùng Thiên CảnhBát Trùng Thiên CảnhCửu Trùng Thiên CảnhThiên Nhân Cảnh / Yêu Vương CảnhThiên Mệnh CảnhThiên Chuyển Cảnh