To Aru Kagaku No Railgun SS2

To Aru Kagaku No Railgun SS2 ()


Tập Mới 24/ 24 Tập

To Aru Kagaku No Railgun SS2

Phần 2 của Railgun, phần này tập trung vào arc Sister (trong Light Novel, arc này chỉ gói gọn trong 1 vol, phần này sẽ giải thích rõ hơn).